درباره

اولین شرکت وارد کننده تجهیزات ایمنی و آتشنشانی و حفاظتی در سال 1327 به شماره ثبت 2727 و عضو اتحادیه
مدیر عامل : مهندس مهرشاد حاجی خانی
مدیر فروش و معاون : مهندس امیر یار محمدی
مدیر داخلی : مهندس محمد نوین
مدیر بازرگانی : مهندس فرهنگ فضلی
مدیر تبلیغات : مهندس آرش آریانپور
مدیر تدارکات : حسین تشکر

عمده فعالیت در ضمینه فروش و تجهیز وسایل ایمنی و آتشنشانی و حفاظتی برای تمامی اماکن و سازمانها و اداره جات و مجوز قانونی شارژ کپسولهای آتشنهانی توسط اتحادیه