خانه

اولین شرکت وارد کننده تجهیزات ایمنی و آتشنشانی و حفاظتی در سال 1327 به شماره ثبت 2727 و عضو اتحادیه

عمده فعالیت در ضمینه فروش و تجهیز وسایل ایمنی و آتشنشانی و حفاظتی برای تمامی اماکن و سازمانها و اداره جات و مجوز قانونی شارژ کپسولهای آتشنهانی توسط اتحادیه